טבלת סיכום של האמות

חתך התעלה רוחב עומק האמה אורך ( בק"מ ) שיפוע _ןבפרומיל ) צורה ( בס"מ ) ( בסי'מ ) שיטת בנייה מקורות מים מבנים ומתקנים משהד כולל 37 5 . 3 קטע אי 100 1 . 3 מלבן 24 ס"מ 26 חצובה בסלע עץ _אל גנונה קטע בי 16 . 4 4 . 0 כמעט מלבן 30 35-31 עיינות אמיתי עין אל בידא א רינה כולל 10 . 6 5 . 2 קטע א' 20 . 5 1 . 95 מלבן 25 30 בנויה עיינות א רינה סכר , מנהרה , בית מעיין , אבנים עין _אל בלד נקבת מעיין קטנות ביר _א תחתני בית מעיין קטע ב' 4 . 6 3 . 25 טרפז 45 30-15 עין תנים ? טרפז 28 28-15 קיר מוגבה הבריכה 1 . 5 ק"מ 10 מלבן 52 30 בנויה אבנים בריכה קטורה טרפז 25 30-20 קטנות המאגר כולל 9 . 8 1 . 53 מלבן 42 29-26 בנויה אבנים מאגר תת קרקעי קטע אי 20 . 4 0 . 49 קטנות קטע בי 4 . 8 1 . 04  אל הספר
יד יצחק בן-צבי