איור 4 : פרטים אופייניים של האמות במערב בקעת יריחו