סקר אמות המים לירושלים

עמוד:184

של ואדי ארטס . הכריכות בנויות במפלסים שונים ו קרקעית כל בריכה נמצאת בגובה שפת הבריכה השכנה , כך שניתן להזרים עודפי מים מבריכה לבריכה . בוני הבריכות בחרו מקום , בו קרקעית הוואדי היא סלע חוור בלתי חדיר למים . הודות לסלע זה ניתן היה ליצור מאגרי מים בלתי מחלחלים על ידי סכירת הוואדי . התיקונים והשינויים הרבים שעברו על הבריכות במרוצת הדורות , אינם מאפשרים לתאר את צורתן המקורית ; אך יש להניח , שהשינויים אינם עקרוניים . הבריכה העליונה בנויה בחלקו העליון והשטוח של הוואדי ( איור . ( 15 משום כך זו בריכה מלבנית ושטוחה , שרוחבה זהה בכל חלקיה . גודלה 118 x 71 מ' ועומקה 11-9 . 5 מ ) ' עלפיהק , 0 קיבולהכ 85 , 000 מ"ק 35 , 000 ) מ"ק על פי נתוני ארכיון עיריית ירושלים " . ( לאורך דפנותיה הארוכות בנויות אומנות איתנות , הדומות לאומנות שבכריכה ממילא בירושלים . שתי הבריכות התחתונות בנרות במורד הוואדי , וצורתן מותאמת לצורתו . לפיכך , הן צרות בחלקן המערבי ומתרחבות לצד מזרח . הדופן המערבית שלהן גבוהה במספר מטרים מן הדופן המזרחית , וקרקעיתן משתפלת ממערב למזרח . אורך הבריכה התיכונה 135 מ , ' רוחבה במערב 50 מ' ובמזרח 76 מ , ' עומקה מגיע ל 12-10 מ' וקיבולה כ 90 , 000 מ"ק 55 , 000 ) מ " ק על פי נתוני עיריית ירושלים . ( הבריכה התחתונה היא הגדולה בין השלוש . אורכה מגיע ל 179 מ' ורוחבה במערב 46 מ' ובמזרח 61 מ . ' קרקעית הבריכה שומרת על המיבנה היסודי המקורי של הוואדי במקום זה , ולפיכך היא מדורגת הן ממערב למזרח והן מהדפנות הדרומית והצפונית כלפי מרכז הבריכה . במרכז הבריכה עובר קיר מחיצה , המפריד בין החלק המערבי הגבוה יותר לבין החלק המזרחי הנמוך יותר . עומקה המינימלי של הבריכה 8 מ , ' _והמירבי 16 — מ ; ' קיבולה לפיכך הוא כ 113 , 000 מ " ק 90 , 000 ) מ"ק לפי נתוני עיריית ירושלים ) בהיותה מלאה . ויטינג מוסר מפי המהנדס קוך , מנהל מחלקת המים של עיריית ירושלים בשנות העשרים , כי בשעת טיפול כבריכה התחתונה התגלתה תעלת כניסה לבריכה , המגיעה לדופן הדרומית שלה , 3 . 5 מ' מתחת לפני השטח של המים . לפיכך נראה לו , כי קיר הבריכה שמעל למפלס תעלה זו הוא הגבהה מאוחרת שהעלתה את גובה הבריכה מעל לגובה הטבעי של הוואדי במקום זה . לפיכך עומקה המירבי המקורי של הבריכה היה 13 מ . ' כניסת המים לבריכה נעשתה בעבר על ידי קיר החלקה משופע , הנמצא בפינתה הצפונית מערבית . כן קיימת תעלה לאורך הדופן הצפונית של הבריכה , דרכה ניתן להזרים מים שנכנסו לבריכה בצדה המערבי עד לקצה המזרחי , ורק שם להורידם לתוך הבריכה פנימה . הקיבול של כל הבריכות בהיותן מלאות מגיע _ל 288 , 000 מ"ק על פי חשבוני ( ול 180 , 000 מ " ק על פי נתוני עיריית ירושלים . ( כמות זו נאגרה מדי שנה לקראת הזרמתה לירושלים בחודשי הקיץ ; אך יש לזכור , כי כמות ניכרת אבדה באיוד וחלחול . אין להבחין כיום בבנייה הקדומה של הבריכות , בעקבות תיקונים רבים שעברו עליהן . מקורות המים של הבריכות שלושה מקורות מים הזינו את הבריכות : האמות מוואדי ביאר ומוואדי ערוב , מעיינות עין צאלח ועין בורק , ומי גשמים שנאספו ממישור אל ח'דר , הנמצא ממערב ומצפון מערב לבריכות . האמות האמה מוואדי ביאר הגיעה לבריכה העליונה . לפי שיק , היא עקפה את הבריכה ממערב ונמשכה דרך מבצר קלעת בורק אל המדרון שמצפון לבריכות . חדירתה לכריכה העליונה היתה דרך איור : 15 בריכות שלמה והאמות הקשורות בו

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר