איור 13 : בורות אגירה על פסגת מצדה . משמאל למעלה - בור חצוב מקורה בקמרון אבו ( אחד מצמד ) , סמוך לשער המים . מימין - בור חצוב סמוך לבית הכנסת . משמאל למטה - בור זעיר בתחום הארמון המערבי ( מקווה ? )