איור 9 : חתך באמת מי הנגר ( נקודה 37 ). א. פני המדרון כיום : ב.פני המדרון הקיימים