אמות המים לצפורי

אמות המים לצפורי צביקה צוק ? אמר רבי יהודה : מעשה באמת המים שהיתה באה מאבל לצפורי' ( בבלי , עירובין פז ע''א ) תולדות המחקר אמות המים של צפורי נסקרו לראשונה בשנת 1872 על ידי אנשי הקרן הבריטית לחקירת _pK ישראל . ( pef ) הסוקרים מצאו את מקורות האמה בעיינות אמיתי ובעין גנונה בעמק שמצפון מערב להר יונה ( איור , 1 מס' . ( 2 באזור המעיינות לא נתגלו מתקנים מיוחדים , ורק מדרום מערב למשהד ( מס' ( 5 הופיעו לראשונה שרידי האמה . משם עקבו אחריה החוקרים לאורך _כ 2 ק"מ . בקטע זה נסקר קיר מוגבה , שבעזרתו חצתה האמה גיא קטן ( מס' . ( 6 בהמשך נבדקו ארבעה בורות גדולים , שלדעת החוקרים היו פירים של מנהרה שהתמוטטה ( מס' , ( 13  אל הספר
יד יצחק בן-צבי