הספקת המים למבצר קיפרוס

הספקת המים למבצר קיפרוס זאב משל ודוד עמית מבוא ... ' ובזה התחכם להשקות את יושבי המקום כאילו נמצאו להם מי מעיינות . ' דברים אלה , שכתב יוסף בן מתתיהו על מערכת הספקת המים שבנה הורדוס במצדה , ליוונו כאשר יצאנו לאחר מלחמת ששת הימים אל האתר שבגדה הדרומית של נחל פרת ( ואדי קלט , ( מעל ליריחו , שרבים מזהים אותו עם המבצר קיפרוס . העסיקה אותנו השאלה , אם האתר נמנה עם מבצרי המדבר של בית חשמונאי ובית הורדוס . היה זה זמן רב לפני שתוכננו חפירות במקום , ודומה היה , שבמציאותה של מערכת הספקת מים יש כדי להכריע בשאלה זו . יוסף בן מתתיהו מזכיר את קיפרוס ארבע פעמים בקצרה , אך אינו דן בהספקת המים למקום . קלסו וברמקי , שסקרו את קיפרוס אגב חפירותיהם ביריחו , אמנם מזכירים שרידי אקוודוקט באוכף שממערב למבצר , אלא שלא טרחו כלל לחפש את מקורו ולא ניסו לעמוד על תפקידו . אמות המים של נחל פרת אמנם זכו לסקרים קודמים , שנעשו על ידי חוקרי הקק הבריטית לחקר _ps ישראל ובן ציון לוריא , אך אלה ראו בשטחי החקלאות שבבקעת יריחו את יעד האמות . הסוקרים האנגלים סברו , כי הקטעים שמחוץ לאגן  אל הספר
יד יצחק בן-צבי