איור 3 : עין אל-עונקור, הפיר המזרחי, תכנית, חתן ומבט אל הגומחה