איור 1 : מפת מצדה עם סימון אמות המים, הבורות ושבילי העלייה לפסגת ההר