איור 26 : מקווה טהרה (בור S) ; במדרום הצפוני־מזרחי