איור 22 : גשר של אמת הצינורות בנקח־ה 23 (מאז צולמה התמונה נהרס הגשר בשטפונית)