איור 2 :שחזור הגשר באמת המים של נינווה, ראשית המאה השביעית לפני הספירה