איור 5 : אמת המים של אולינתוס, קטע מצינור החרס של האמה כפי שנמצא בחפירה, המאה החמישית לפני הספירה