בטון, טיח ומלט באמות מים קדומות

בטון , טיח ומלט באמות מים קדומות * רומן מלינובסקי הקדמה עבודות ההנדסה הרומאיות שנוצרו ב'תור הזהב' של הבנייה הרומאית , זוכות להערכה והערצה עד ימינו אלה . רבות מעבודותיהם המרשימות של הבנאים הרומאים מהוות עדות לכישוריהם ולמומחיותם . עם זאת נותרו פרטים רבים בעבודותיהם של הבנאים האלה הדורשים מחקר נוסף . ספרו הקלאסי בן עשרת הכרכים של ויטרוביוס נותר כמקור החשוב ביותר לידע המצוי ברשותנו על הבנייה הרומאית . עדויות והיכלים נוספים אשר בנו היוונים ברחבי ממלכתם ובאתרים גבוהים מסביבתם , עוררו את בעיית העברת המים אליהם . משרידים שהתגלו במקומות שונים מתברר כי החומרים בהם השתמשו היוונים לבניית הצינורות היו חרס , אבן ועופרת . כמו כן הם השתמשו בחומרים מיוחדים לאיטום חיבורי הצינורות על מנת שיעמדו גם בלחץ חזק . חומרי ציפוי ואיטום למנהרות ותעלות  אל הספר
יד יצחק בן-צבי