איור 14 : צינור האבן של האמה העליונה, מראה כללי וחתן