איור 19 : הגשר המזרחי,קטע בניי בקצה המערבי (נק' 48 ),מבט לצפון