איור 5 : אמת שכם-שימרץ, עיקול במהלד האמה, מבט לצפון