איור 28 : הגשר המזרחי, קטע בגוי שבין הבריבות. א. הנחת הנדבכים בדירוג; ב. נדבכי ראש ופתין וצורות סיתות שונות