איור 14 : חתך אופייני באמת הצינורות ( סמוך לנקודה 15 )