איור 6 : אולינתוס, שחזור של מזרקת מיס עירונית, המאה החמישית לפני הספירה