איור 24 : קלן, גרמניה. מתקן להשקעת זהומים במהלך האמה, המאה הראשונה לספירה