איור 3 : חתד לרוחב המאגר ומבט אל הצלבים המעטרים את דופנו המזרחית