מערכת הספקת המים של שומרון־ סבסטיה

מערכת הספקת המים של שומרון סבסטיה עמוס פרומקין תולדות המחקר בשנים 1983-1976 בוצע סקר של מערכות הספקת המים הקדומות של שומרון סבסטיה , שתוצאותיו מתוארות להלן ' . יוסף ברסלבי היה הראשון שזיהה מערכת להספקת מים ממרחקים לסבסטיה . הוא ביקר בניקבת המים המרשימה בנקודה , ותיאר אותה בפרוטרוט . כמו כן זיהה ברסלבי 'תעלה צרה בנויה אבן , ובה צינור חרס , שהיה מוביל מים אל העיר המפוארה סבסטיה . ' מאוחר יותר פורסם המאמר מחדש לשם הרחבת הדיון ההיסטורי באתר הפולחני שבתוך הניקבה . במסגרת חפירות סבסטיה שנערכו בשנת , 1931 נבדקו שרידי האמות שבין נקורה לסבסטיה . שרידי האמות בקטע זה מופו , וקטעי אמות ומפלסיהן נמדדו . כן נחפרו קטע של אמה בכניסה לעיר ויסודות האקוודוקט באוכף שממזרח לה . כמסגרת אותו מחקר נבדקו קטעי אמות שאינם נראים עוד כיום . מאידך , נעלמו מעיני המשלחת צינורות החרס ( אחד מהם זוהה על ידי ברסלבי ושניים זוהו בסקר הנוכחי , ( לא אותרו שרידי האמה בין שכם לסבסטיה , וכן שגו החוקרים בהבנת מערכת האמות שבין נקורה לסבסטיה ( ראה להלן . (  אל הספר
יד יצחק בן-צבי