איור 29 : תיאור של חזית נימפיאון במטבע של העיר רומא , אלכסנדר סוורוס ( 222 - 235 לספירה )