איור 13 : אמת גערו עוברת מעל אמת נחל פרת מבט למזרח (למעלה) , ולדרום־מזרח (למטה)