איור 5 : האמה הדרומית , תכנית וחתכי רוחב ( נק' 11 )