איור 14 : קטע גוסף של תעלת המים בין שער שביל הנחש לבור המיס המזרחי. בצילום נראה הקטע בו נחתכת התעלה על ידי חומת הסיגרים ההרודיאנית