אמות המים הקדומות בארץ ישראל

אמות המים הקדומות באוץ ישואל אמות המים הקדומות גאוץ-ישיאל קיבץ מחקריםהעורכים , דוד עמית ? יזהר הירשפלד יוסף פטריך הוצאת יד יצחק בן צבי ירושלים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי