איור 7 : קיפרוס ( תל אל עקבה ) , מבט למזרח ( לפני החפירות במקום )