איור 5 : בתיבת הלגיון העשירי משולבת בקטע האמה על יד בית חנניה