איור 10 : הבור השלישי מתון ארבעת בורות המים של המבצר