אמת המים לכפר חנניה ומתקניה

אמת המים לכפר חנניה ומתקניה צבי אילן האמה שנסקור להלן ' , קיבלה את מימיה מנחל צלמון , שניזון ממימי מעיינות פרוד ורמיאל , ובמהלכה שולבו מתקנים אשר הופעלו בכוח המים ( איור . ( 1 מעיין פרוד נובע בנ"צ , 1904 2604 ממערב לכביש עכו-צפת , ולידו בנוי עתה רהט ציבורי למי שתייה . את מימיו הוא מזרים לנחל צלמון הסמוך . כמות המים הממוצעת היא 30 אלף מ"ק בספטמבר ו 39 אל ף מ"ק במארס . נחל צלמון קיבל בזמנו גם מים מעין רמיאל שליד מושב שפר , שבמעלה הנחל . שפיעתו השנתית הממוצעת היתה מיליון וחצי מ"ק , _ו 92 אחוז ממנה היה בחודשים ינואר-אפריל . אחת  אל הספר
יד יצחק בן-צבי