ספר ירושלים - התקופה הרומית והביזאנטית (70-638)

ספר ירושלים - התקופה הרומית והביזאנטית (70-638)

מחבר:
שנת ההוצאה: 1999
מילות מפתח: ירושלים (יישוב עירוני); ירושליים (יישוב עירוני); ירושלים; ירושליים; ירושלם; איליה קפיטולינה
ספר נוסף במפעל 'ספר ירושלים', המקיף את תולדות ירושלים לדורותיה. הכרך המוגש בזה מוקדש לתקופה הרומית ולתקופה הביזאנטית .
יריעת הספר משתרעת על פני התקופה שמחורבן בית שני בשנת 70 לספירה ועד לכיבוש המוסלמי בשנת 638, תקופה בה ידעה ירושלים תמורות דתיות ותרבותיות רבות-משמעות, ועברה מהלכים של הרס וחורבן ובעיקר של קימום וצמיחה.
ראשיתה של התקופה הרומית בחורבנו של המרכז המדיני-והתרבותי של העם היהודי בירושלים והתבססות חיל המצב הרומאי בעיר. תקוות היישוב היהודי לשוב לירושלים באו לידי במרד בר-כוכבא, שכשלונו הוליד את הקמת הקולוניה הרומית – איליה קפיטולינה, ואת האיסור על היהודים להתגורר בירושלים. את ראשית התקופה הביזאנטית מקובל לראות במאה הרביעית עם התבססות הנצרות כדת הממלכה. ירושלים הפכה למוקד של התעניינות עולמית. העיר מלאה מנזרים וכנסיות, ועולי רגל ונזירים מרחבי העולם הנוצרי במזרח ובמערב פקדו את העיר והיקנו לה אופי קוסמופוליטי.
הספר דן אמנם בשתי תקופות שונות באופיין – תקופת השלטון הרומי הפוליתאיסטי ותקופת השלטון הביזאנטי הנוצרי. אך למרות השינוי המהפכני לא השתנו קווי אופייה הכלליים של העיר. השפה היוונית נותרה השפה השלטת והתרבות הנוצרית שימרה לא במעט את המורשת ההלניסטית.
פרקי הספר דנים בהיסטוריה הפוליטית של ירושלים, בתולדות היהודים בה, בהשתקפותה בספרות היהודית, בצמיחתה של הכנסייה הנוצרית, בטופוגרפיה ובארכיאולוגיה של העיר, במכלול כנסיית הקבר, במימצא האפיגראפי והנומיסמטי, ביצירה הספרותית וההגותית, באוכלוסיית העיר, בעולי הרגל הנוצרים ובתיאוריה של ירושלים באמנות הנוצרית.
בכירי החוקרים מן האוניברסיטאות בארץ העלו בספר תרומה חשובה לחשיפת המקורות והמימצאים שנתגלו עד כה ולהצגת הישגיו המעודכנים של המחקר על תקופה מרתקת זו בתולדות ירושלים. אל הספר
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  
44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  
70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  
95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  120  121  
122  124  125  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  151  
152  155  156  157  158  159  160  161  163  164  165  166  167  168  169  170  171  173  174  175  176  177  178  179  181  
182  183  184  185  186  187  188  189  191  193  195  196  197  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  
211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  
236  237  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  261  262  
263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  
289  291  294  295  296  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  313  315  316  317  318  319  
321  322  323  324  325  327  328  329  330  331  332  333  334  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  
348  349  350  351  353  354  355  356  357  358  359  361  363  364  365  366  367  369  370  371  372  373  374  375  376  
377  378  379  380  381  383  384  385  386  387  388  389  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  
404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  
430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  443  444  445  446  447  448  449  451  452  454  455  456  457  
458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  477  478  479  481  482  483  484  
485  486  487  488  489  490  491  492  493  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  
511  512  513  514  516  517  518  519  520