עיר בראי תקופה - ירושלים במאה התשע-עשרה : העיר העתיקה

עיר בראי תקופה - ירושלים במאה התשע-עשרה : העיר העתיקה

מחבר: יהושע בן-אריה
שנת ההוצאה: 1977;תשל"ז
מילות מפתח: ירושלים (יישוב עירוני); ירושליים (יישוב עירוני); ירושלים; ירושליים; ירושלם; איליה קפיטולינה
ספר זה המשחזר את ירושלים בראי תקופת המאה ה-19, יש לו ייחוד משלו הן מן הצד הכרונולוגי והן מתוך הגישה אל חקר הנושא דרך הדיון הגיאוגרפי היסטורי.
המאה ה-19 היתה תקופה מהפכנית ומכרעת לגבי ירושלים. מעיר קטנה בליבו של מחוז כפרי בראשית המאה היתה ירושלים לעיר הראשה של ארץ-ישראל בסוף המאה.
לא רק לימוד ירושלים של המאה ה-19 כשלעצמו עומד לנגד עינינו. דמות ירושלים של ימינו, ואולי אף ירושלים של העתיד, הינה פרי תהליכים שהמאה ה-19 היתה גיא חזיון לראשיתם וגיבושם.
כדי להחיות רוח זו של המאה ה-19 בחרנו להרבות בתיאורים ובציטוטים ממקורות התקופה, וכן הבאנו 125 תחריטים ואיורים מייצגים של נושאים שונים. מבחינות רבות מחזירים אותנו תיאורים ותחריטים אלה לאווירת התקופה ולסגנון חייה.
לספר נלווים ביבליוגרפיה מפורטת, מפות, טבלאות ומפתחות. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה, ירושלים
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  
27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  
80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  97  98  99  100  101  103  104  105  106  
107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  123  125  126  127  128  129  130  131  132  133  
134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  
159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  
185  186  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  202  204  205  206  208  209  210  211  212  213  
214  215  217  219  220  221  222  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  241  242  
243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  
268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  
293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  
319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  
344  345  346  347  348  349  350  351  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  
370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  395  
396  397  398  399  400  401  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  
422  423  424  425  427  428  429  430  431  432  433  434  435  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  
449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  
474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  A  B