הוריות : מחקרים במשנה ובתלמודים

הוריות : מחקרים במשנה ובתלמודים

מחבר: צבי אריה שטיינפלד
שנת ההוצאה: 2016
מילות מפתח: תלמוד בבלי. הוריות; תלמוד ירושלמי. הוריות; משנה. הוריות
הספר הוא פרי מחקר של המשנה במסכת הוריות ומקבילותיה בתוספתא ובמדרשי ההלכה, ושל הסוגיות שעליהן, בעיקר בבבלי, ובמידת הצורך בירושלמי. ביסוד המחקר עומדת המטרה לגלות את משמעותה המקורית של תורת התנאים והאמוראים, לעמוד על השינויים שחלו בהבנתה ואת הגורמים לשינויים אלה. כל אחד מפרקי הספר עוסק במקור אחד מן המסכת ואין הפרקים תלויים זה בזה. פרקי הספר התפרסמו במשך השנים בבמות שונות ועם סיומו של המחקר על המסכת כולה הגיעה העת לכנסם. אל הספר
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
א  ג  ד  ה  ו  1  2  3  5  6  7