הוריות מחקרים במשנה ובתלמודים

עמוד:ד

חברי הוועדה האקדמית להוצאת ספרים : פרופ׳ יוסי כץ – יו״ר , פרופ׳ ירון הראל , פרופ׳ איתן חיימו , פרופ׳ יאיר לורברבוים , פרופ׳ מיכאל לסקר , פרופ׳ לייב מוסקוביץ , פרופ׳ צבי מרק , פרופ׳ יונתן פאקס , פרופ׳ עמוס פריש , פרופ׳ משה רוסמן , פרופ׳ דב שוורץ ספר זה רואה אור בסיוע : קרן הנשיא , אוניברסיטת בר אילן קרן ׳בית שלום׳ , קיוטו , יפן המרכז לחקר התורה שבעל פה ולהפצתה ע״ש נפתל יפה הקתדרה לחקר התורה שבעל פה ע״ש הנרי ליבין עיצוב העטיפה : פנינה וולינסקי על העטיפה : כ״י קאופמן , MS A 50 , fol . 174 r באדיבות הספרייה של האקדמיה ההונגרית למדעים מסת " ב 978 - 965 - 226 - 382 - 7 © 2016 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו "ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע "ו דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר