להצעתה של הסוגיה

הקשיים הרבים שעמדנו עליהם מקורם בשתי הנחות . ההנחה הראשונה היא שקושיית אביי מקורית היא בסוגיה ושרב יוסף משיב עליה . אולם נראה כי מימרת אביי בסוגייתנו אינה מקורית , והיא הועברה על ידי הסתמא דגמרא מיומא נ ע״א . בעקבות כך , התפרשו גם חלקים אחרים בסוגיה שלא במשמעם המקורי . ההנחה השנייה היא שלפנינו סוגיה אחת שתחילתה במחלוקת בין רב לבין רב יוסף באשר לזיהוי התנא של הברייתא , במרכזה המחלוקת בין אביי לבין רב יוסף בשאלה אם אפשר להעמיד את הברייתא כר׳ שמעון אם לאו , וסופה בשאלה ״מאי הוי עלה״ והתשובה עליה . אולם מסתבר , שסוגיה זו מורכבת משלוש סוגיות , שכל אחת מהן עוסקת בעניין אחר ואין ביניהן קשר : קושיית אביי מסיימת את הסוגיה הראשונה ; ממימרת רב יוסף מתחילה הסוגיה השנייה ; ואילו השאלה ״מאי הוי עלה״ וה״תא שמע״ שעליה הם הסוגיה השלישית . נבאר את הסוגיה לפי הצעתנו זו . יסודה של הסוגיה הראשונה הוא הברייתא : ״ת״ר : מת אחד מן הצבור – חייבין ; אחד מבית דין – פטורין״ . לפי הסוגיה שלפנינו , נחלקו רב ורב יוסף בזיהויו של התנא ובפירושה של הברייתא . ועל פי פירושו של רב יוסף בברייתא , מקשה אביי . 43 המיוחס לרש״י ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן