פרק 2 לסדרן של ההלכות בתוספתא הוריות

העיון בבירור תוכנם של דברי תנאים ומסגרתם כרוכים זה בזה . הכרת משמעותן המקורית של ההלכות במשנה ובתוספתא תורמת רבות , בין היתר , גם להבנת דרך סידורן של הלכות אלו במסגרתן , אם במשנה ואם בתוספתא , ותוך כדי כך מתברר גם היחס שביניהן . כמו כן , הבנה זו של סידור ההלכות , היא אחד האמצעים החשובים להכרת משמעותן המקורית . מתוך גישה זו אנו פונים לבירור סידורן של ברייתות אחדות בתוספתא הוריות , החורגות מן הסדר הכללי שבמסכת זו , שהוא זה שבמשנה . אמנם מבחינת טיבו שונה פרק ב בתוספתא מפרק א . פרק א ברובו מורכב מהשלמות ומתוספות למשנה , לעומת זאת פרק ב ברובו הוא קובץ עצמאי ומקביל למשנה , ואפשר שלפחות חלק מפרק ג של המשנה יסודו בקובץ שבתוספתא . אבל גם בפרק זה , פרק ב , הסדר של ההלכות הוא כבמשנה . בדיקת מסגרתן של הברייתות הנזכרות , החורגות מן הסדר שבמשנה , אינה מאפשרת לבאר את סטייתן בהנחה שהן מהוות חלק ממקור רצוף , שהלכותיו סודרו בדרך שונה מזו שבמשנה . מלכתחילה ודאי שאין גם להניח , כפי שהוצע לגבי סטיות מסוג זה , כי מיקומן של ברייתות אלו מקורו בתקלות למיניהן , וכגון השמטתן על ידי המסדר , והוספתן מתוך גיליון של...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן