פתח דבר

״הוריות – מחקרים במשנה ובתלמודים״ הוא ספרו השלישי של הרב פרופ׳ צבי אריה שטיינפלד ז״ל בסדרת מחקריו על מסכתות בסדר נזיקין . קדמו לו הספרים : ״מודה במקצת – מחקר בסוגיות המשפט התלמודי״ , שעניינו בירור סוגיות מן הספרות התנאית והאמוראית העוסקות בשבועת מודה במקצת , וכן הספר ״עם לבדד – מחקרים במסכת עבודה זרה״ , שעניינו חקר גזרות הרחקה מן הגויים שגזרו חכמים . הספר זיכה את מחברו בשנת תשס״ט בפרס על שם הרב מלכה זצ״ל לספרות תורנית בתחום המחקר . מסכת הוריות , התשיעית והאחרונה בסדר נזיקין , עוסקת בפרשיות שונות בתורה שעניינן הקרבנות הבאים לכפר על חטאים : חטאת , אשם תלוי , אשם ודאי וקרבן עולה ויורד . עיקרה של המסכת מוקדש לדיון בקרבנות שמביאים הכוהן המשיח , עדת ישראל , הנשיא ויחידים אחרים . כמו כן דנה המסכת בפירוט התנאים המחייבים את הבאת הקרבן בכל הנוגע לבית הדין , וכגון : סוג בית הדין , טיב הדיינים , נוכחות הדיינים והוראת כולם . הספר שלפנינו , ״הוריות – מחקרים במשנה ובתלמודים״ , הוא פרי מחקר של המשנה במסכת הוריות ומקבילותיה בתוספתא ובמדרשי ההלכה , ושל הסוגיות שעליהן , בעיקר בבבלי , ובמידת הצורך בירושלמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן