להצעתה של הסוגיה

נראה כי במקורה מעבירה הסוגיה בהוריות מן הסוגיה בעבודה זרה לא רק את המקור ״סמכו ... ״ ואת מימרת רב אדא , אלא גם , ובעיקר , את דברי רב משרשיא . מגמתה של הסוגיה אינה להקשות על רבי יונתן , אלא לסייע לו . בהמשך לראיה הראשונה של רב הונא בר הושעיא , מביאה הסוגיה ראיה נוספת לדברי רבי יונתן . הראיה היא ממימרת רב משרשיא בעבודה זרה , שהיא כבכ״י : ״הואיל ופשט איסורו בכל ישראל״ . לפי מימרה זו מבחין רב משרשיא , בדומה לרבי יונתן בהוריות , בין ״כל״ לבין ״רוב״ . כוונתה של הסוגיה להוכיח לא רק את דינו של רבי יונתן , אלא גם את דרשתו שלו ושל רב הונא בריה דרב הושעיא – ש״כל״ הוא כול דווקא ולא רוב . על כן , לא הסתפקה הסוגיה 34 כפי שעולה גם ממקורות תנאיים אחרים . ראה להלן הע׳ . 42 בהבאת מימרת רב משרשיא בלבד , אלא הביאה גם את מימרת רב אדא . שכן רב אדא מסמיך את חידושו של רב משרשיא ״הואיל ופשט איסורו בכל ישראל״ על הכתוב ״הגוי כולו״ , שמשמעו לפי דרשתו : ״אי איכא גוי כולו אין ואי לא לא״ . עיקר עניינה של הסוגיה בהוריות הוא אפוא מימרת רב משרשיא ומימרת רב אדא שעליה , ואגב כך הביאה גם את המקור ״סמכו ... ״ המצוי בין שתי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן