סדר התנאים המחייבים את הבאת קרבן העדה בפרק הראשון והקשיים בו

גם אם התברר לעיל מדוע נקט התנא במשנה ד סדר שונה מזה שבספרא , קשה לכאורה לעמוד על טעמו של התנא בסידור הפרק כולו , שעניינו התנאים המחייבים להקריב את קרבן העדה . להבהרת הקשיים במשנה סידרתי את התנאים לחיוב קרבן העדה בטבלה בת שני טורים – הטור הימני הוא לדעתי הסדר המתבקש של העניינים , וכפי שפורטו לעיל . היות שתחילת החטא בהוראה והמשכו בעשייתו של הקהל מן הראוי היה שהעניינים ידונו במשנה בסדר שבטור הימני , אך לא כן הוא אלא כמובא בטור השמאלי . תמוה במיוחד , לכאורה , שהתנא סידר את שתי המשניות שבראש המסכת , הקובעות את דינו של היחיד שעשה על פי ההוראה , בטרם עסק במפורש בתנאי ההוראה עצמם . והרי התנאים : הסדר המתבקש א סוג בית דין ב טיב הדיינים ג נוכחות כל הדיינים ד ההוראה – עד שיורו כולם ה ביטול מקצת וקיום מקצת ו העלם בית דין ושגגת מעשה ז הבאת הקרבן ח דין היחיד שעשה על פי ההוראה הסדר במשנה דין היחיד שעשה על פי ההוראה משניות א - ב ביטול מקצת וקיום מקצת משנה ג ההוראה – עד שיורו כולם משנה ד נוכחות כל הדיינים משנה ד טיב הדיינים משנה ד העלם בית דין ושגגת מעשה משנה ד הבאת הקרבן משנה ה סוג בית דין משנה ו שאין...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן