פתח דבר

עמוד:5

פתח דבר ״הוריות – מחקרים במשנה ובתלמודים״ הוא ספרו השלישי של הרב פרופ׳ צבי אריה שטיינפלד ז״ל בסדרת מחקריו על מסכתות בסדר נזיקין . קדמו לו הספרים : ״מודה במקצת – מחקר בסוגיות המשפט התלמודי״ , שעניינו בירור סוגיות מן הספרות התנאית והאמוראית העוסקות בשבועת מודה במקצת , וכן הספר ״עם לבדד – מחקרים במסכת עבודה זרה״ , שעניינו חקר גזרות הרחקה מן הגויים שגזרו חכמים . הספר זיכה את מחברו בשנת תשס״ט בפרס על שם הרב מלכה זצ״ל לספרות תורנית בתחום המחקר . מסכת הוריות , התשיעית והאחרונה בסדר נזיקין , עוסקת בפרשיות שונות בתורה שעניינן הקרבנות הבאים לכפר על חטאים : חטאת , אשם תלוי , אשם ודאי וקרבן עולה ויורד . עיקרה של המסכת מוקדש לדיון בקרבנות שמביאים הכוהן המשיח , עדת ישראל , הנשיא ויחידים אחרים . כמו כן דנה המסכת בפירוט התנאים המחייבים את הבאת הקרבן בכל הנוגע לבית הדין , וכגון : סוג בית הדין , טיב הדיינים , נוכחות הדיינים והוראת כולם . הספר שלפנינו , ״הוריות – מחקרים במשנה ובתלמודים״ , הוא פרי מחקר של המשנה במסכת הוריות ומקבילותיה בתוספתא ובמדרשי ההלכה , ושל הסוגיות שעליהן , בעיקר בבבלי , ובמידת הצורך בירושלמי . ביסוד המחקר עומדת המטרה לגלות את משמעותה המקורית של תורת התנאים והאמוראים , לעמוד על השינויים שחלו בהבנתה ועל הגורמים לשינויים אלה . הספר הנו קובץ מאמרים שהתפרסמו במהלך השנים בבמות שונות , ועם סיומו של המחקר על המסכת כולה הגיעה העת לכנסם . כל אחד מפרקי הספר עוסק במקור אחד מן המסכת , ואין הפרקים תלויים זה בזה . רשימת המאמרים ומקום פרסומם הראשון מובאים בסוף הספר . תודתנו נתונה להוצאות השונות על מתן הרשות לחזור ולפרסם את המאמרים . המחבר היה אסיר תודה לקורא הספר מטעם ההוצאה לאור , אשר עבר בעיון על כל הפרקים והעיר הערות חשובות ומועילות . תודה לחתני ישי בראון על ההכנה האחרונה של הספר לפני הגשתו להוצאת הספרים .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר