פרופ׳ צבי אריה שטיינפלד (ו׳ בסיון תרצ״ג – י״ב בכסלו תשע״ד)