היחס בין בבא ג לבין בבות אחרות בברייתא

משמעותה של הברייתא עומעמה במידה רבה מחמת שינויי הנוסחאות הרבים המצויים בה , באופן שאף לא באחת מחמש הבבות , שמוזכר בהן המרובה בבגדים , אין נוסח שווה בכל מהדורות התוספתא שלפנינו . ויש שינויים אף במספר הבבות : בכתב יד וינה ובכתב יד ערפורט מצויות שש בבות , בדפוס חמש , ובכתב יד לונדון רק ארבע . מקור הקושי בברייתא , שבגללו הוגהה בדרכים שונות או נתפרשה שלא כפשוטה , כפי שנראה להלן , היא בבא ג , שלפיה פר הבא על כל המצוות אינו נוהג במרובה בגדים משמש , בניגוד לעולה מבבא ה – ואף מבבא ד – שפר זה נוהג בו . על פי בבא ג הוצע לפרש , שבבבא ד נקטה הברייתא ' " מרובה בבגדים שעבר ' לאו דווקא , ואפילו משמש אינו מביא , כמפורש ברישא , ולא נקטה ' שעבר ' אלא אגב הרישא . ועיין 4 בכתב יד ערפורט ( כי״ע ) שונה הסדר של בבות אחדות , והאות שבסוגריים מציינת את מספר הבבא שם , כנדפס במהדורת צוקרמנדל , עמ׳ . 223 5 המוסגר ליתא בכתב יד לונדון ( כי״ל ) ובדפוס . 6 אף הקטע הנוסף המוסגר איננו בכי״ל . 7 בכי״ע ליתא ״פר יום הכפורים ועשירית האיפה״ , אלא רק ״אלא פר הבא על כל המצות״ . 8 בכי״ל בשינוי סדר : ״אלא פר הבא על כל המצות ופר י...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן