פרק 1 לסדר המשניות במסכת הוריות

הבנת דרך סידורן של משניות במסכת חשובה לא רק לעצמה אלא מהווה גם תרומה רבת ערך להבנת משמעותן העניינית של ההלכות . שתי הבנות אלה , הבנה עניינית ותוכנית של ההלכות והבנת ארגון היחידה שבה הן באות , כרוכות זו בזו והאחת משפיעה על חברתה . יש שכבר בעיון קל מתגלה לפני הלומד דרך סידורו של החומר וטעמו , כגון בפרק הראשון של מסכת אבות , ויש שהטעם לדרך הארגון סמוי מן העין ואף מעורר קשיים . במקרה האחרון חשובה ביותר תרומתו של הבירור הענייני שפותח נתיב להבנת ארגונו של החומר . בפרק זה נעסוק בסידור המשניות במסכת הוריות , שלכאורה קשה מאוד לעמוד על שיקוליו של העורך בסידורן . נפתח בהגדרותיה של המשנה לחטא העדה ולחטא הכוהן המשיח , שהמסכת ברובה הגדול דנה בהם .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן