יהדות וזכויות אדם: בין צלם אלוהים לגוי קדוש

יהדות וזכויות אדם: בין צלם אלוהים לגוי קדוש

מחבר: יהודה ברנדס
שנת ההוצאה: תשע"ג - 2013
מילות מפתח: זכויות הפרט; דת ומדינה; יהדות ודמוקרטיה; זכויות האדם; זכויות האזרח; Human Rights; דת ופוליטיקה; כפייה דתית; כפיה דתית; מדינה ודת
שורשיו של השיח המקובל בעולם המודרני על זכויות האדם נטועים עמוק במקרא, בספרות חז”ל, בהלכה ובאגדה היהודית לדורותיה.
הערכים ההומניסטיים המודרניים מעוגנים היטב בעולם הערכים של התורה.
מצוות רבות ופרטי הלכות והנהגות נגזרות מהם, ולכן הדיאלוג בין התרבות הכללית לבין המקורות היהודיים עשוי להיות פורה ומועיל ביותר.
מה שנראה לעתים כעימות בין ערכי היהדות לערכים הליברליים וההומניסטיים נובע ממתח שקיים בתוך עולמה של היהדות עצמה.
יש בתורה שתי מערכות ערכים: האחת מיוסדת על תפיסת האדם כ”צלם אלוהים”; האחרת, שגם לה שורשים רעיוניים עמוקים ונוף הלכתי רחב, היא המערכת של “ממלכת כוהנים וגוי קדוש”, הרואה בעם ישראל עם שנבחר לשאת משא ייחודי של תרי”ג מצוות ואשר ייעודו לשמש מופת ודוגמה לאנושות כולה.
מערכת הערכים האוניברסלית, הכלל־אנושית — של צלם אלוהים שבאדם — ומערכת הערכים הפרטיקולרית, הלאומית — של ממלכת כוהנים וגוי קדוש — הן שני קטבים בעולם ההגות וההלכה היהודית. המתח המאתגר והמפרה שבין שני הקטבים האלה אינו ניתן לפתרון חד־משמעי, אלא הוא יסוד דיאלקטי החורז את כל ההוויה היהודית לדורותיה, מראשית קיומו של העם בימי המקרא ועד ימינו אלה.
שום בירור של זהות יהודית אינו שלם בלא הבנה מעמיקה של המתח שבין שני הקטבים הללו. כל דיון בנושא יהדות וזכויות אדם מחייב הכרת הדרכים שפילסה ההלכה במרוצת הדורות בשאיפה לעצב אורחות חיים שייתנו ביטוי הולם והוגן לשני הממדים הללו בחייו של היחיד ובחייו של העם כולו.
הקמת מדינת ישראל והגדרתה כמדינה יהודית ודמוקרטית מציבות את אתגר ההתמודדות הדיאלקטית בין “ממלכת כוהנים” ל”צלםאלוהים” במוקד השיח על זהותה של הישראליות והיהודיות בימינו.
הרב ד”ר יהודה ברנדס הוא ראש בית המדרש של בית מורשה בירושלים, עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ומרצה במכללת הרצוג.
הספר נכתב במסגרת הפרויקט “זכויות אדם והיהדות” של המכון הישראלילדמוקרטיה.
 בראש הפרויקט עומדים הפרופסורים: ידידיה צ’ שטרן, שחר ליפשיץ וחנוך דגן. אל הספר
תוכן הספר:
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  15  16  17  18  19  20  21  22  23  27  28  29  30  31  
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  
57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  
82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  
107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  
132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  
157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  177  178  179  180  181  182  183  
184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  
209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  
234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  255  256  257  258  259  260  261  
262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  
287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  
312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  333  334  335  336  337  
338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  I  II  III  IV  V  
VI  VII  VIII  IX  X