פרק ח שוויון במבחן: המדרג המעמדי

עמוד:315

איני ניזונת ואיני עושה : בין הגנה לעצמאות אחת ההטבות הבסיסיות ביותר הניתנות לאישה בתא המשפחתי המסורתי היא הזכות שבעלה יפרנס אותה . זכות זו היא " תנאי בית דין" שהבעל אינו רשאי להיפטר ממנה גם אם לאישה ממון רב משל עצמה . היא מופיעה בכתובה , אך גם אם לא נכתבה בה , היא מחייבת את הבעל באופן מלא , וניתן לכפות אותו לזון את אשתו . תמורת זאת הבעל זכאי לקבל את " מעשה ידיה" של אשתו . עם זאת האישה רשאית להיפטר מן הזכות הזאת ומהחובה הכרוכה בה בטענת " איני ניזונת ואיני עושה , " כלומר איני מוכנה שמעשה ידיי יהיו לבעלי , ואתפרנס בעצמי ממלאכתי . אמר רב הונא אמר רב : יכולה אישה לומר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה ( כתובות נח ע"ב . ( [ שולחן ערוך [ : מעשה ידיה כנגד מזונותיה . לפיכך אם אמרה : איני ניזונית ואיני עושה , שומעין לה . [ הגהת רמ"א [ : יש אומרים דכל אשה האומרת : איני ניזונית ואיני עושה , נתבטלה התקנה , ואינה יכולה לחזור בה ולומר : אני ניזונית ואני עושה , ויש חולקים . וכל שאינה ניזונית , אין לה כסות , דהוא בכלל המזונות . [ שולחן ערוך [ : אבל הבעל שאמר : איני זנך ואיני נוטל מעשה ידיך , אין שומעין לו [ הגהת רמ"א [ : אבל יוכל לומר : צאי מעשה ידיך במזונותיך , ומה שאינו מספיק אשלים לך ( הגהת רמ"א לשולחן ערוך , אבן העזר , סט , ד . ( הטענה " איני ניזונת ואיני עושה" היא זכות יסוד של האישה , המאפשרת לה לקיים את " מעשה ידיה , " כלומר את הכנסתה מעבודתה , לעצמה . תמורת זאת ממצרים" ( ויזל , תשס"ח . ( המחברת דנה בקול אחר , הפמיניסטי , ובהשפעתו על ההלכה מתוך עיונים בפעולתן של נשים במקרא ובדברי חז"ל כגון פרשת המיילדות במצרים או סיפור בנות צלפחד .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר