רבינא וחכמי דורו : עיונים בסדר הזמנים של אמוראים אחרונים בבבל

רבינא וחכמי דורו : עיונים בסדר הזמנים של אמוראים אחרונים בבבל

מחבר: אבינועם כהן
שנת ההוצאה: תשס"א
מילות מפתח: תקופת המשנה והתלמוד; תלמוד בבלי; אמוראים; תלמוד; משנה
בעיית זיהויו של האמורא 'רבינא' בתלמוד הבבלי, ומספרם של החכמים שנשאו שם זה במחצית השנייה של תקופת האמוראים, היא עיקרו של הספר, וכבר התחבטו בכך הן הפרשנות המסורתית והן המחקר המודרני. סוגיה זו, שהיא בעלת חשיבות היסטורית וספרותית, היתה מונחת, למעלה משנות דור, כאבן שאין לה הופכין; והשיטות השונות שהמחקר הציע לפתרונה עד כה, מושתתות כולן על הנחות יסוד שנתקבלו כמוסכמות
וכ'מסורות'.
הספר שלפנינו פותח מחדש את הדיון בנושא. המחבר חושף את נקודות התורפה שבכל אחת מהנחות יסוד אלה, ומצביע על הקשיים בשיטות שהוצעו במחקר לפתרון הבעיה. הוא מציע - לאחר בחינה מחדש של סוגיות הבבלי ושל הכרוניקה הגאונית - זיהוי שונה וסדר זמנים חלופי לאמוראים בעלי השם 'רבינא', ובהתאם לכך, גם לאחרים מבכירי האמוראים שנשאו ונתנו עם 'רבינא'. בשיטה שנקט, עושה המחבר שימוש מקורי בכללי תלמוד, פרי מחקרו, ובאמצעות ניתוח לשוני וספרותי של הטקסט התלמודי, מפיק ממנו ממצאים כרונולוגיים והיסטוריים.
חותמים את הספר מפתחות שנערכו בהרחבה ובפירוט ייחודי.
הספר מיועד לחוקרי התלמוד וללומדיו, ולקורא המשכיל המתעניין בעולם התלמוד. אל הספר
נושא/נושאים: , בית שני, משנה ותלמוד
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  11  12  13