רשימת מחקרים

אברבך , 'מ החינוך היהודי בתקופת המשנה והתלמוד , ירושלים , תשמ"ג . אברמסון , 'ש במרכזים ובתפוצות בתקופת הגאונים , ירושלים , תשכ"ה . אברמסון , 'ש פירוש רבנו חננאל לתלמוד , ירושלים , תשנ"ה . אטלס , 'א 'אור וצל בתולדות , 'ישראל בתוך : ספר השנה לסוקולוב , שנה א ( ורשה , תר"ס , ( עמ' . 124-102 אלבק , 'ח 'רבא , 'השני בתוך : אמת ליעקב — ספר יובל ליעקב פריימאנן , ברלין , תרצ"ז , עמ' . 7- 1 אלבק ש' ( הרב , ( משפחות סופרים , וורשא , תרס"ג . אלבק , 'ש פשר דיני נזיקין בתלמוד , תל אביב , תשכ"ה . אלבק , 'ש דיני הממונות בתלמוד , תל אביב , תשל"ו . אסף , 'ש תקופת הגאונים וספרותה , ירושלים , תשט"ו . אפשטיין י"נ , מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות , ב , ירושלים , תשמ"ח . בכרך י"ח , מר קשישא ( כללים בתלמוד ובהלכה , ( מהדורת רא"ד פינס , ירושלים , תשנ"ג . בעהר , 'מ דברי משולם ( קובץ מאמרים והערות , תנ"ך תלמוד וספרות שאחר התלמוד , ( פרנקפורט ענ"מ , תרפ"ו . בר , 'מ 'ריבו של גניבא במר , 'עוקבא תרביץ , לא ( תשכ"ב , ( עמ' . 286-281 בר , 'מ 'מבעיות התהוותה של המתיבתא , 'בבבל דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן