5. 'אתו לקמיה דרבינא... אמרוה קמיה דמרימר'

תיאור זה נלקח מסוגיית ב"ב כו ע"א , שנידונה לעיל , וכאן נציין לתמצית הממצאים הנוגעים לעניננו . מניחוחה השכבתי של הסוגיה עולה , שלא 'אמרו' לפני מרימר את ה'אתקפתא' של מר בר רב אשי , אלא את פסיקתו של רבינא . בדיקת היקרויותיו של המונח ' אמרוה קמיה דרב פלוני' העלתה את הממצא — הלוגי , כשלעצמו — שלא הביאו לפני החכם , לשם קבלת תגובתו , אלא את דעתו של מי שהיה בגדר עמיתו , ולא את דברי תלמידו . מכאן משמע , שרבינא לא היה תלמידו של מרימר . י  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן